Vigtige overvejelser i forbindelse med begravelse eller bisættelse

 

I forbindelse med et dødsfald opstår der en række spørgsmål, som der skal tages stilling til. 
Herunder er der eksempler på nogle af de overvejelser, som efterladte bør gøre sig.

 

• Har afdøde nedskrevet eller fortalt om særlige ønsker?
• Ønsker familie eller venner at se og tage afsked med afdøde?
• Skal afdøde have eget tøj på? Nattøj – festtøj - hverdagstøj – arbejdstøj?
• Valg af kiste og evt. urne og hvordan skal den udsmykkes?
• Skal kirken udsmykkes?
• Skal afdøde have personlige ting - fotos, breve, tegninger - med i kisten?
• Skal afdøde bisættes (brændes) eller begraves?
• Hvornår skal højtideligheden finde sted?
• Hvor skal det foregå - kirke, kapel, eget hjem eller ved graven?
• Hvordan skal højtideligheden foregå?
• Hvilke salmer skal synges? Havde afdøde yndlingssange eller salmer?
• Skal en solist medvirke?
• Hvem skal bære kisten?
• Skal dødsfaldet annonceres i avisen - før eller efter højtideligheden?
• Valg af gravsted?
• Skal der være mindesammenkomst efter højtideligheden?
• Hvem skal takke følget og hvor?